Agenda

24 februari 2019

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

De voorganger is vandaag ds. J.T. Wolleswinkel te Meerkerk

3 maart 2019

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

Na de dienst is er gelegenheid na te praten in de ontmoetingsruimte.

Het is de laatste zondag voor het begin van de veertigdagentijd. We lezen dan Lucas 6:39-49: de afsluiting van de Bergrede in de versie van Lucas. Diverse beelden rollen over elkaar heen: maak niet te veel drukte over de splinter in het oog van de ander met voorbij gaan aan de balk in ons eigen oog; of een boom goed is, zien we aan de vruchten, en dat geldt ook ons geloof; leven vanuit Jezus Christus is als het bouwen van een huis op een rots.

10 maart 2019

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

We  beginnen de veertigdagentijd met een avondmaalsdienst. Bij die zondag past van oudsher het evangelie van de verzoeking in de woestijn: Lucas 4:1-13. Onverminderd actueel!

11 maart 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

We hebben een leuk interactief programma rond het thema: Gastvrijheid !

voor  secties I J en L , maar anderen zijn natuurlijk ook welkom.

12 maart 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

We hebben een leuk interactief programma rond het thema: Gastvrijheid !

voor  sectie G en H+ leerkring , maar anderen zijn natuurlijk ook welkom.

13 maart 2019

Kerkdiensten
19:30 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

viering biddag voor gewas en arbeid

17 maart 2019

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

mevrouw H.J. Blom – koffie na de dienst