Agenda

12 november 2019

Activiteit
09:45 – Wijkgebouw De Heul

Kerstattenties inpakken

Activiteit
13:30 – Wijkgebouw De Heul

Gespreksgroep rond verlies

Activiteit
19:00 – In de weer (voormalige kosterswoning)

Catechese Basisonderwijs

Activiteit
19:00 – Wijkgebouw De Heul

Catechese Voortgezet onderwijs

Activiteit
20:00 –

Leerkring

13 november 2019

Activiteit
09:30 –

Voorbereiding Kerstdienst, bij Ilona de Jong

14 november 2019

Activiteit
13:30 – Wijkgebouw De Heul

Ministerium

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Praathuis. Bruine buitendeur De Heul, druk op bel

15 november 2019

Activiteit
17:00 –

Ontmoeten en eten, op diverse adressen

17 november 2019

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

Diaconale dienst