22 januari Geloof in beweging-lunchwandeling

We organiseren dit seizoen een aantal activiteiten voor jongere generaties (van ongeveer 20-55 jaar), zodat zij elkaar beter kunnen leren kennen. Graag willen we de kerk ook voor hen in beweging brengen. Dit keer hebben we dit vrij letterlijk opgevat en organiseren we op 22 januari een lunchwandeling. Oftewel een wandeling langs verschillende adressen in de Haarwijk, waarbij we op …

Nieuws uit de kindernevendienst

Lees de nieuwsbrief van december voor een vooruitblik op de kerkdiensten in de december. Een maand in het teken van advent en kerst. Dit jaar hopen we het jaar met elkaar te beginnen op 1 januari. Ook deze keer zijn er weer moppen en een praatje van Pablo, de hond van de dominees. Veel leesplezier!

Open kerk december 2022

Tijdens de adventsperiode in de maand december is er weer Open Kerk. Op donderdagmiddag, 8 en 15 december is de kerk weer open van 14.00 – 16.00 uur. U, jij kunt weer binnen lopen om een kaarsje te branden, even stil te zijn en om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. In dezelfde periode kunt u ook de beelden …

Kerstbrunch

Door corona heeft het gezellig samen eten op Eerste Kerstdag een aantal jaren niet plaatsgevonden, maar op 25 december staat er een kerstbrunch gepland! Dit jaar wil de diaconie van de Johanneskerk dit graag met het Leger des Heils samen doen. Deze kerstbrunch wordt dan gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43-45. In …

Inzameling Voedselbank december

Graag willen wij de Voedselbank ondersteunen in hun hulp aan mensen die dit nodig hebben. In de hal van de kerk staan bakken in een speciaal hiervoor gemaakte en duidelijk gemarkeerde stelling. Hierin kunt u houdbare goederen doneren voor de voedselbank. Per maand wordt bekend gemaakt aan welke artikelen de meeste behoefte is. Net als vorige maand zijn dat in …

Adventsvespers in de Lutherse Kerk

Net als vóór de corona-periode zullen er op woensdagavond om 19.00 uur weer Adventsvespers worden gehouden in de Lutherse Kerk aan de Langendijk 72 in Gorinchem. Zingen, orgelspel, Schriftlezing, stilte, gebeden …. met elkaar in een mooie kerk …. samen toeleven naar Kerst 2022. Iedereen hartelijk welkom op 30 november en op 7, 14 en 21 december a.s.!

Een warme deken voor Gorinchem

Inmiddels loopt het project. In de maanden november, december en januari wordt mensen een warme plek geboden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43-45. Iedere dag zal dit gebouw dan open zijn van 10.00-16.00 uur. Ook met de feestdagen! Als Johanneskerk nemen wij de dinsdag en vrijdag voor onze rekening. Hiervoor zijn we nog …

Nieuws uit de kindernevendienst

In de nieuwsbrief lees je alles over de diensten in de november en het adventsproject. Ook is er weer een moppentrommel en een verhaal van Pablo de hond. Veel leesplezier!  

Coronamaatregelen

Omdat we sinds dinsdag 11 oktober op de coronathermometer van de overheid naar de fase ‘verhoogd risico’ zijn gegaan met betrekking tot het coronavirus, adviseert het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken kerken om een deel van de zitplaatsen in de kerk in te ruimen voor kwetsbaren. Hiervoor reserveren we de 3 voorste en de 3 achterste banken aan de kant van …

Geloof in beweging-avond

Op 28 november willen wij onze eerste Geloof in beweging-avond organiseren. Deze avond heeft hetzelfde thema als de Geloof in beweging-dienst op 11 december; “Zonder Mij kun je niets doen.” We willen met elkaar praten over de verdieping van ons geloof en over de vruchten die we dragen als leerlingen van Jezus (naar aanleiding van Johannes 15:1-8). U kunt zich …