Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2021

#blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

 Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

Week van gebed 2021 voor Gorinchem
Als gevolg van corona kunnen we de komende week geen bijeenkomsten plannen voor de week van gebed. Zondagmorgen zal tijdens de online uitzendingen in zoveel mogelijk kerken aandacht worden gegeven aan de start van de week van het Gebed met als thema “Blijf in Mijn liefde”. Dit gebed van Jezus mag ons des te indringender ertoe brengen om daar samen naar te zoeken en ons in gebed ook naar uit te strekken, dat we met heel ons leven blijven in Zijn liefde. De doordeweekse bijeenkomsten in verschillende kerken kunnen ook niet plaatsvinden. We moedigen iedereen aan om naar alternatieven te zoeken om toch met elkaar in gebed te gaan. Dat kan door onderling af te spreken in hele kleine groepen en samen te bidden of door met iemand een gebedswandeling te maken. Een andere optie is om met elkaar online te gaan bidden.

Hieronder staat een link die daarvoor kan worden gebruikt. Dat kan op 2 manieren:

  1.    Elke avond tussen 19.30 en 20.30 uur.
  2.    Deel de link met een eigen groepje die je voor gebed uitnodigt op een ander tijdstip door de week.

Je kunt de link gewoon aanklikken. Kijk even goed naar de instellingen  van je camera en microfoon, in de meeste gevallen lukt het dan prima om aan te haken en er samen een moment van gebed van te maken. Er zijn geen mensen aangewezen om leiding te nemen. Maar in de ontmoeting kan zich dat vanzelf wel wijzen.

https://meet.jit.si/GebedsruimteWeekvanGebed2021Gorinchem [2]

Het is ook mogelijk een papieren versies van een gebedskaartje en  van de gebed-intenties aan te vragen bij Corrie Sterk. Deze zijn nl. al besteld voor de avond die de Johanneskerk zou organiseren in de Heul. Deze avond gaat dus niet door. U kunt de papieren versie aanvragen  door een mail te sturen naar [email protected]. Ik doe deze dan bij u door de bus.

Zo hopen zo dat het toch een gezegende gebedsweek mag worden!

Namens de missionaire commissie
Corrie Sterk