Gemeente avond/middag Johanneskerk

Op woensdagavond 22 januari van19.30 -21.30 uur of donderdagmiddag 23 januari van 14.00-16.00 uur is er weer gelegenheid om een gemeente avond/middag bij te wonen in de Heul:
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Jaarthema beleidsplan: Betrokkenheid
• Financiën: overzicht huidige situatie ivm gebouwen en pastorale formatie; actie kerkbalans en wijkkas
• Pastoraat: Nieuwe werkwijze

Fijn als u/je komt,

Namens de wijkkerkenraad West