Gemeenteavond en -middag

Graag willen we alle aanwezigen bedanken voor hun betrokkenheid tijdens onze gemeenteavond en -middag op 16 en 17 oktober.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we op een interactieve manier met elkaar nagedacht en gesproken over de reeds aanwezige betrokkenheid binnen onze gemeente en hoe we dit thema nog verder kunnen uitdiepen. Wat doen we al veel binnen onze vitale gemeente met een grote groep vrijwilligers! De bijeenkomsten hebben ook veel mooie en nieuwe ideeën opgeleverd. Deze zullen verder worden uitgewerkt en we vragen u als gemeente om hier een bijdrage aan te leveren.

Onze voorzitter Luc van Dalen heeft iedereen bijgepraat over de stand van zaken rondom de verbouwing van de Johanneskerk en ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem. Ook hebben we stilgestaan bij het aankomende emeritaat van ds. André Wijting per 30 maart 2021.

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze bijeenkomsten of als u niet aanwezig kon zijn en u wilt de presentatie opvragen, neem dan contract op met Monique den Breejen, scriba via e-mail [email protected] of telefonisch via telefoonnummer 06-14638239.

Namens de kerkenraad