Groeien in geloof – activiteiten

Ons jaarthema dit jaar is ‘Groeien in geloof’. Groeien in geloof kunnen we op heel verschillende manieren. We zullen dit jaar kennismaken met verschillende ‘spirituele talen’ ofwel wijzen waarop je kunt groeien in geloof. In het kader van het jaarthema worden verschillende activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten die aansluiten bij (vaak) 1 bepaalde spirituele taal. De activiteiten zijn herkenbaar aan een hartje voor de activiteit. Hieronder de verschillende spirituele talen en de (kleur) van hun hartje.


Hieronder leest u de activiteiten voor de komende periode:

15 november: Bezoek Sterrenwacht Dordrecht
Het is een wonder hoe wij op deze aarde rondzweven in een niet te bevatten groot heelal. Hoe groot is God dan! We bezoeken de Sterrenwacht rond 19.30 uur. Het minimum aantal mensen is 20. We zitten nu op 17 opgaves… Kosten: 10 euro per persoon. Graag opgeven voor 1 november bij één van de predikanten: [email protected], of: tel: 0621570756 (ds. Mirna Visschers) of 0657303677 (Klaas Jelle Faber)

30 november: Groeien in geloof: Bijbelstudie
Op 30 november 2023 willen we samen een gedeelte uit de Bijbel bestuderen dat te maken heeft met ‘Groeien in geloof’ en hierover in gesprek gaan. Deze avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij ds. Klaas Jelle Faber, die deze avond ook zal leiden. Dit kan via [email protected] of 0657303677. Maximaal 15 personen.