Kerk open op donderdagmiddag

We horen dat gemeenteleden het in de kerk zijn soms erg missen. Daarom zal in de maanden juli en augustus op donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur de kerkzaal van de Johanneskerk geopend zijn voor ieder die daar door de hoofdingang wil binnenlopen.

Natuurlijk worden de corona-restricties in acht gehouden. Maar wie wil, kan dan in de kerk een poosje rustig zitten en/of meditatief stil zijn, een kaarsje aansteken, in het voorbedeboek een gebedsverzoek voor de dienst van de zondag daarop schrijven en/of meedoen met de activiteiten die er op dat moment in de kerkzaal gaande zijn: van 13.30 – 14.00 uur de gebedskring en van 15.00 – 16.00 uur aan anderen een favoriet lied of Bijbelgedeelte voorlezen, een vragenspel van Visje meespelen, praten over de preek van de voorgaande zondag of over een Bijbeltekst o.l.v. pastor Martin Mensink of naar alle waarschijnlijkheid ds. André Wijting.

We hanteren de RIVM- richtlijnen aangaande de COVID-19. Wij verwachten dat u dat ook doet. Dus 1,5 meter afstand en heeft u ziekteverschijnselen, blijf dan thuis.

Op 9 juli is van 15.00 tot 16.00 uur het bespreken van de preek van zondag 5 juli aan de orde onder leiding van Hanneke Blom.

Hartelijk uitgenodigd  wel of niet geregelde kerkgangers!
Bregitta Breedveld, Joke van der Vlies, Hanneke Blom en Martin Mensink