Kerkdiensten zonder publiek

De kerkenraad heeft zorgvuldig gekeken naar de lockdown die is ingesteld door de regering. Hier is ook
het advies bij betrokken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid
van is. Het advies luidt om alleen online kerkdiensten te houden. De kerkenraad staat achter dit advies
om zonder ‘publiek’, diensten online uit te zenden tot 19 januari 2021. Dit houdt in dat alleen
taakdragers aanwezig zijn bij onze kerkdiensten vanuit de Johanneskerk.