Laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november)

In de afgelopen jaren zijn er kleine veranderingen geweest aan de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dat is goed. Natuurlijk voorzichtig en met tact en beleid, het is een hele speciale dienst. Tegelijkertijd is ook niks in beton gegoten en het zijn vaak kleine aanpassingen aan de tijd. Het was al een beetje gewoon dat er muzikanten meededen en in de laatste paar jaar waren jongeren betrokken bij het rozen ritueel.

Dit jaar zullen we ongeveer 25 gemeenteleden gedenken. De nabestaanden krijgen de gelegenheid om een roos te plaatsen in een vaas. Aansluitend worden gemeenteleden uitgenodigd, die dat willen, een roos te plaatsen voor een dierbare die niet bij naam is genoemd. Iemand die kort of al langer gemist wordt. Veel mensen maken er gebruik van om zo iets tastbaar voor die ander te doen.

De groep die dit doet is elk jaar groot en moeilijk van omvang in te schatten. Dit jaar willen we speciaal voor u die hier gebruik van wilt maken, in plaats van een roos een kaarsje laten aansteken. Via de Paaskaars wordt het licht (van Christus, het geloof) doorgegeven. Die brandende kaarsjes komen bij het doopvont. Zo wordt liturgisch de doop en overlijden met elkaar verbonden. Tijdens een begrafenis spreken we immers ook de doopnaam uit van onze dierbare. U bent ook dit jaar allen van harte uitgenodigd mee te doen.
Martin Mensink