Oogstdienst 3 november

De diaconie wil ook dit jaar bij circa 50 gemeenteleden een fruitmandje bezorgen. Het gaat dan om personen van alle leeftijden, die op welke manier dan ook extra aandacht verdienen. Behalve gemeenteleden kunt u personen voordragen die niet tot onze kerkgenootschap behoren. Dit fruit wordt dan door mensen die de dienst bijwonen weggebracht. Wij roepen u op om mensen voor te dragen en misschien wilt u ook wel een bakje bezorgen. Tevens vragen wij u om naar de Oogstdienst fruit mee te brengen dat door de Diaconie verdeeld zal worden onder een aantal hulpverlenende instanties. Deze fruitdonatie wordt zeer gewaardeerd door de ontvangers.
Mocht u vragen hebben of wilt u ons helpen in de werkgroep neem dan contact op met een diaken of met Arie de Bruin 0183-626245/0654374058