Oproep leden werkgroep beroepingswerk

Op 31 maart 2021 hoopt onze predikant André Wijting met emeritaat te gaan. Bij het beroepen van een nieuwe predikant komt veel kijken. Op dit moment is de kerkenraad in gesprek met de Algemene Kerkenraad over de hoeveelheid formatie die wij mogen beroepen.
We zijn op zoek naar twee gemeenteleden die samen met een aantal leden van onze kerkenraad een werkgroep willen vormen om een start te maken met het beroepingswerk. We hopen u in een gemeentebijeenkomst in september meer informatie over het beroepingswerk te kunnen geven. Daarna zal door de kerkenraad een beroepingscommissie worden samengesteld.
Wilt u deelnemen in de werkgroep? Stuurt u dan vόόr 26 juni een e-mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 06-14 63 82 39.