Spaaractie voor een nieuw begin in Zambia!

Aanstaande woensdag 6 maart start de veertigdagentijd. Van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Dit jaar staan we stil bij een nieuw begin. Jezus leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. In de veertigdagentijd willen we een stukje van onze rijkdom delen, zodat mensen in Zambia een nieuw begin kunnen maken. Een land  waar veel armoede is en een tekort aan goed onderwijs en gezondheidszorg is. Maar ook een land waar de kerk groeit en er een tekort is aan predikanten.

Via de collectes en de spaardoosjes willen we  inzamelen voor twee Kerk in Actie projecten in Zambia: 1) Goede predikanten opleiden en 2) Maatjes voor aidswezen.
In de veertigdagentijd vertellen we u meer over deze projecten en hoe uw bijdrage een nieuw begin mogelijk maakt.

Heel Holland vast voor een nieuw begin
Nieuw dit jaar is de vastenkaart van Kerk in Actie. Op deze kaart staat voor iedere week een vastensuggestie. Volg de vastensuggestie, houd bij wat u bespaart of kunt missen en stop dit bedrag in een spaardoosje. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen manier vasten of sparen.

Spaart u mee?

Op zondag 3 maart worden de spaardoosjes en de vastenkaarten uitgedeeld bij de uitgang van de kerk.
Het is de bedoeling dat u aan het einde van de dienst een spaardoosje mee naar huis neemt en met Pasen, zondag 21 april, gevuld weer mee terugneemt.

Samen hopen we een mooi bedrag op te halen om de projecten te steunen!
Hanneke Blom