Staken verspers

De organisatoren hebben besloten de vespers in de veertigdagentijd tot nader order niet meer te houden.

Hoewel de vespers over het algemeen door een select gezelschap worden bijgewoond, is besloten één lijn te trekken en dus vooralsnog geen vespers meer te houden in de huidige veertigdagentijd.

De Commissie Vespervieringen