Thema dienst zondag 19 mei: Geboren voor het licht

Het verhaal van de blindgeborene

Over de blindgeborene, die blinde man uit Johannes 9 die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Nico Blom muzikaal deelneemt.

Het verhaal van de blindgeborene wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage God wonend bij mensen (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Het belooft een bijzondere dienst te worden.
Iedereen is van harte welkom op zondag, 19 mei 2019 om 10.00 uur in de Johanneskerk te Gorinchem

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Nico Blom, orgel/piano