Thuis meebidden met de gebedskring op donderdagmiddag

Al heel veel jaren komt op donderdagmiddag om 13.30 uur een kleine groep PGGorkummers bij elkaar in de Johanneskerk om samen te bidden voor gemeenteleden, familie en vrienden. In dit coronatijdperk kan het bij elkaar komen niet door de restricties van de overheid, maar thuis bidden gaat natuurlijk ook heel goed. Dus doen we dat en misschien wilt u wel met ons meebidden!?

We hebben de gewoonte om de 1e helft van een lied uit het Nieuwe Liedboek te zingen, – dan een Psalm te lezen – aangevuld met een Bijbelgedeelte naar eigen keuze, – vervolgens te bidden voor wie uit gemeente-, en/of familie- en vriendenkring in nood is, – daarna gebed voor de categorie die als onderwerp wordt genoemd – en het Onze Vader. – We sluiten af met de 2e helft van het roosterlied.

Zolang we niet bij elkaar kunnen komen wil ik in de nieuwsbrief de gegevens doorgeven, zodat u thuis kunt meedoen.

Voor komende donderdag meldt het rooster: 4 juni: Eenheid christenen – Psalm 37 – Lied 705
Weer hartelijk uitgenodigd thuis (om 13.30 uur?) mee te bidden!

Joke van der Vlies