Update kerkenraad

De overheid heeft een versoepeling van de corona maatregelen aangekondigd. Voor onze gemeente betekent dit dat we tot en met eind juni de opnames van de diensten in hun huidige vorm zullen voorzetten. Daarnaast zullen de gebruikelijke roosters van ambts- en taakdragers weer worden opgestart. Dat betekent dat de gecombineerde taken als ouderling/lector en koster/diaken komen te vervallen. Verder zal de zanggroep van vier mensen zeer beperkt worden uitgebreid, zodat we ook ruimte kunnen bieden als iemand een keer niet aanwezig kan zijn. Met deze wijzigingen gaan we van 10 naar rond de 17 mensen. De opnames van de diensten vinden voorlopig nog op donderdag plaats. Over een paar weken hopen we op zondagochtend live te kunnen uitzenden. 

Vanaf 1 juli zijn er weer samenkomsten mogelijk tot maximaal 100 personen. Hiervoor dienen er heldere protocollen te worden opgesteld. We denken er de komende weken over na of en zo ja hoe dat praktisch kan. Daarin nemen we de aanbevelingen vanuit de overheid en landelijke kerk mee