Vacature fulltime predikant

Wie zoeken wij

Een predikant voor 1,0 fte die ons op inspirerende wijze stimuleert in het pastorale en diaconale werk in onze wijkgemeente Johanneskerk te Gorinchem.

We zoeken een voorganger met aanstekelijk enthousiasme die:

 • gepassioneerd is van het evangelie van Jezus Christus en samen met ons op een verfrissende manier hieraan handen en voeten kan geven;
 • ons inspireert, motiveert en prikkelt om te participeren in vieringen, pastoraat en diaconaat;
 • een ondernemende teamspeler is en in staat is om gezamenlijk ideeën daadwerkelijk uit te voeren;
 • zich zowel kan inleven in jong als in oud en die toegankelijk en benaderbaar is en ook mensen met elkaar verbindt;
 • op een eigentijdse en aansprekende manier de boodschap kan overbrengen aan de gemeente; we denken hierbij in het bijzonder aan de eredienst;
 • humor heeft, een luisterend oor en een antenne heeft voor wat in de gemeente leeft en ook oog heeft voor de medemens in de wijk.

Gezien de behoefte aan vernieuwing zoeken we een predikant die de nodige ervaring heeft.

Wie zijn wij

De Johanneskerk is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Gorinchem. We zijn een pluriforme gemeenschap met veel respect voor elkaars opvattingen en beleving van het geloof. De Johanneskerk is een krimpende gemeente met actieve gemeenteleden, zowel jong als oud. Het aantal geregistreerde leden bedraagt ongeveer 850 verdeeld over belijdende- en doopleden. De gemeente verwachtte voor de coronapandemie bij een reguliere eredienst een 150-tal mensen om samen God te ontmoeten en elkaar, Hem te eren en hun geloof te belijden.

De Johanneskerk is een flexibele gemeente die openstaat voor vernieuwing. De betrokkenheid en inzet van de gemeenteleden is groot. We vinden het belangrijk om de fijne groep jeugd die onze gemeente rijk is, de ruimte te geven voor bijvoorbeeld een creatieve invulling in de eredienst. Investeren in de jeugd vinden we een belangrijk aspect. Naast jeugdwerk, is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in het meeleven met elkaar. We willen elkaar graag ontmoeten bij een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij er aandacht is voor de ouderen die een groot deel van onze gemeente beslaan. De waardering is groot voor nieuwe initiatieven, dat maakt onze gemeente een enthousiaste gemeente.

Wat hebben we te bieden

 • een voltijds aanstelling in de middelgrote stad Gorinchem met veel scholen, van alle gemakken voorzien, maar niet massaal of anoniem;
 • een pastorie die (indien gewenst) aangekocht kan worden, en er dus tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de predikant;
 • een gastvrije en meelevende gemeente;
 • een ruim aanbod aan bestaande activiteiten zoals ontmoeten & eten, kerkopenstelling, contactmiddag voor ouderen, praathuis, vorming & toerusting en Bijbel- en gespreksgroepen;
 • een flexibele gemeente die openstaat voor en zelfs verlangt naar nieuwe initiatieven.

Interesse?

Als u naar aanleiding van deze vacature aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hanneke Blom als voorzitter van de beroepingscommissie. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-57323416 of e-mailadres [email protected]

Om een goed beeld te vormen van de kandidaten, ontvangen we graag een video waarin u uzelf voorstelt en uw motivatie toelicht in plaats van de klassieke sollicitatiebrief. De video en een Curriculum Vitae kunt u vóór 10 mei sturen naar [email protected]

De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 mei en vrijdag 21 mei.

De Johanneskerk in beeld

Bekijk onderstaand filmpje voor een beeld van de Johanneskerk gemeente:

Aanvullende informatie