Week van gebed

De Raad van Kerken en MissieNederland organiseren van 20 tot 27 januari 2019 in Nederland de Week van Gebed. Het thema van deze week is: ‘Recht voor ogen’ en is gebaseerd op Deuteronomium 16: 11-20. Het thema is aangedragen door christenen uit Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.
Ook in Gorinchem vindt deze Week van Gebed plaats. Onze wijkgemeente is, als één van de deelnemende kerken, betrokken bij de vormgeving van deze Week van Gebed. De Week van Gebed start met een gezamenlijke viering van alle deelnemende kerken in de Grote Kerk. In de aansluitende week is er iedere avond een gebedsbijeenkomst bij één van de deelnemende kerken. In onderstaand programma kunt u lezen, waar de bijeenkomsten plaatsvinden en hoe laat deze beginnen. Duidelijk zal zijn dat het gebed een belangrijke plaats inneemt.
U wordt van harte uitgenodigd één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. Zeker op de avond dat wij zelf de ontvangende gemeente zijn, op vrijdag 25 januari, hopen we op een mooi aantal leden van onze gemeente. Wij komen dan bij elkaar in de grote zaal van wijkgebouw ‘De Heul’.