Geboorte

U wilt uw kind laten dopen? U kunt daarover contact opnemen met onze voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber, via het contactformulier onder aan de pagina. Het dopen gebeurt in een dienst op een zondagmorgen in de Johanneskerk, op een datum die in onderling overleg tussen predikant en doopouders wordt vastgesteld.

Dopen

In de weken voor deze dienst voert de predikant een doopgesprek met de ouders die een kind laten dopen. In dit doopgesprek komen de betekenis van de doop, de inhoud van de doopgelofte en de doopliturgie aan de orde.
Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. In overleg wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Inschrijven

Of u uw kind laat dopen of niet, u kunt uw kind laten inschrijven in de ledenadministratie van onze kerk. Uw kind krijgt dan tot zijn of haar 18e uitnodigingen voor kerkelijke activiteiten zoals kindernevendienst en catechese. Aan deze inschrijving zijn voor u geen kosten verbonden.

Contactformulier geboorte melden