Geloof en gemeente

Wat wij geloven

Leidend voor ons geloofs- en gemeenteleven is Jezus’ woord: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’. In deze tekst komt naar voren, dat
– God in Jezus Christus reddend in ons leven en deze wereld is verschenen,
– wij geroepen zijn tot eenheid met elkaar en met andere kerken en christenen en
– wij in deze eenheid missionair en diaconaal ook anderen in dit reddend handelen van God mogen laten delen.
Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de schepping.

visie

Als gemeente van Jezus Christus weten wij ons geroepen om vierend, lerend en dienend midden in de samenleving te staan.
* Vierend gedenken wij de verlossende daden van God in de geschiedenis van zijn volk Israël en in zijn Zoon Jezus Christus. Wij aanbidden in onze vieringen onze Schepper en Verlosser. In doop en avondmaal vieren wij de eenheid die God met ons sticht in de dood en opwekking van zijn Zoon. Wij laten ons inspireren door zijn Woord. Wij versterken de onderlinge eenheid in onze gebeden en in onze gebeden en gaven zetten wij ons in voor mensen in nood.
* Lerend zoeken wij de weg van de navolging van Jezus Christus in alle dimensies van het leven. In open geest leren wij van elkaar en confronteren wij onze vragen van vandaag met de bijbel. In het bijzonder ondersteunen wij kinderen en jongeren bij de verdieping van hun geloof.
* Dienend zien wij om naar elkaar en de naaste in nood: in pastoraat en diaconaat. Wij geloven dat in de armen en behoeftigen de Heer zelf ons tegemoet treedt. In het missionair werk treden wij naar buiten om ook anderen uit te nodigen tot of te laten delen in de bevrijdende boodschap van Jezus Christus.

Geboorte, Rouw en trouw

Geboorte
U wilt uw kind laten dopen? U kunt daarover contact opnemen met onze predikant, ds. A. Wijting, via het contactformulier onder aan de pagina. Het dopen gebeurt in een dienst op een zondagmorgen in de Johanneskerk, op een datum die in onderling overleg tussen predikant en doopouders wordt vastgesteld.

Lees meer!

Rouw
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt en komt te overlijden, kan de kerk steun en troost bieden. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook in de periode voorafgaand aan het overlijden, kunt u een beroep doen op onze voorgangers ds. A. Wijting en dhr. M. Mensink.

Lees meer!

Trouw
Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een zegenviering in één van onze kerken of eventueel een andere locatie

Lees meer!

Voorgangers

Ds. A. Wijting
Voorganger Andre Wijting

Ik ben als predikant verbonden aan Gorinchem sinds 12 januari 1992: eerst aan de hervormde gemeente – het ‘Middenpastoraat’ – en per 1 februari 2002 aan de gefedereerde (gereformeerde en hervormde) wijkgemeente Johanneskerk. Vanaf 1 mei 2008 ben ik ook voor tien procent van mijn tijd als predikant aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gorinchem verbonden. Onder mijn pastorale verantwoordelijkheid vallen alle adressen ten westen van de Mollenburgseweg en ten zuiden van de Banneweg (de Stalkaarsen en de hele Gildenwijk), met daaronder ook De Bannehof, Huize Sint Clara en de Piazzaflat. Voor mijn Gorcumse jaren was ik van 1985-1992 predikant in Ootmarsum en daarvoor was ik van 1980-1985 leraar godsdienstonderwijs aan het Christelijk Lyceum te Veenendaal. Ik ben gehuwd en vader van vier kinderen die zijn geboren in de periode 1988-1994. Ik ben in 1954 geboren in Alblasserdam en haalde aan het Christelijk Lyceum te Dordrecht in 1973 mijn diploma Gymnasium A. Ik studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Belangrijk voor mijn persoonlijke vorming is het evangelisatie-recreatiewerk (Dabar) op campings geweest gedurende de zomerperiode dat ik verrichtte in de periode 1974-1980. Al jaren voel ik mij thuis in deze stad en omgeving. De calvinistische en lutherse traditie in haar breedte en rijkdom, zoals die concreet gestalte heeft gekregen in onze kerkelijke en stedelijke gemeenschap, daagt mij uit op eigentijdse wijze te zoeken naar woorden en wegen om de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus te vertolken en uit te dragen. Theologisch voel ik mij aangesproken door de theologen Luther, Kohlbrugge, Barth en Berkhof.

Dhr. M. Mensink
Voorganger Martin Mensink
Mijn jeugd bracht ik door in Twente (dat keu mangs wa heurn). Als je in Twente iemand ontmoet vraag je niet hoe heet je, je vraagt: “van wie ziej der ene”? Dus van wie ben jij er één? Of uit welk nest kom je? Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Martin Mensink ik ben getrouwd met Margreet. We voelen ons rijk met drie kinderen, een dochter en twee zonen. Evelien, Bram en de jongste is Frits.

Voor de Johannesgemeente was een kerkelijk werker een nieuw begrip en ik hoop dat het snel zal wennen. In 2000 heb ik mijn HBO theologie studie afgerond en werk sindsdien in verschillende gemeenten. Daarnaast deed ik nog een 1e graad HBO pastorale psychologie en een specialisatie in contextueel pastoraat. De laatste jaren heb ik me vooral gericht op leiding geven aan veranderingen in persoonlijke levens en ook wijkgemeenten in het geheel. Vanaf januari 2015 ben ik hier aan het werk als voorganger met kerntaak het pastoraat.

Eén van de vele prachtige Bijbelteksten die mij enorm inspireert is de tekst uit het Johannes Evangelie: ”Midden onder U staat hij die Gij niet kent” met andere woorden de Messias kan in ons midden zijn zonder dat wij Hem herkennen. Het inspireert mij om zo te leven dat je bij elke ontmoeting de ander probeert te benaderen als was die persoon de Messias. Want wat je aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan zegt Jezus in het Mattheus evangelie. Jezus kiest onvoorwaardelijk altijd voor de zwakke.

Graag wil ik als een reisgenoot samen met u optrekken. Daarbij zal ik zelf veel mensen bezoeken en ook de vele vrijwilligers ondersteunen die zoveel trouw bezoekwerk doen. Misschien kunnen we samen ook iets ontdekken van nieuwe wegen voor het pastoraat, waarmee we de toekomst in kunnen. Zelf hou ik van handen uit de mouwen, want juist in het doen kun je iets zichtbaar maken van Gods bedoeling in deze wereld. Het allermooiste is dat iedereen een taak kan en mag hebben. De belangrijkste taak in de oud Bijbelse traditie is het bezoeken van een zieke en kwetsbare mens. Een daaraan gelijkgestelde opdracht is . . . dat de zieke en kwetsbare mens zich laat bezoeken. Daarmee helpt de zieke de bezoeker meer mens te zijn zoals God het bedoeld heeft.

Graag zie en spreek ik u ergens in of om de kerk of bij u thuis. Waar u ook bent of gaat, ga met Gods zegen en wees een zegen tot elkaar.

Dhr. M. Mensink
Telefoon 06-44576893
Werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag
[email protected]