Geloof en gemeente

Wat wij geloven

De basis voor ons geloofs- en gemeenteleven zijn de woorden van Jezus in Johannes 17: 21:”Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden”. Vanuit deze gedachte is de Johanneskerk-gemeente een eenheid in het vieren, leren en dienen.
De eenheid waarover Christus spreekt is een eenheid met drie dimensies:

  • Eenheid met God in Christus door de Heilige Geest.
    We noemen dit de mystieke dimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met elkaar als volgelingen van Jezus.
    We noemen dit de gemeenschapsdimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met de wereld om ons heen.
    We noemen dit de missionaire dimensie van onze eenheid.

Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de wereld.

Wie willen we zijn, onze visie

De wijkgemeente Johanneskerk is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie putten uit de Bijbel. In vieren, spreken en handelen belijden wij Jezus als Christus,de gekruisigde en opgestane Heer. In dat belijden ligt de oproep tot vernieuwing van leven.
We stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. We proberen laagdrempelig en gastvrij plaats te bieden aan ieder die een geestelijk huis zoekt. Jong en oud is welkom om naar Gods Woord te luisteren en voor Hem te bidden en zingen. Met ruimte voor verschillende vormen van diensten en divers in de activiteiten door de week om actief met het geloof bezig te zijn.
We willen graag actief betrokken zijn op elkaar en inzetten op samenwerken. Een gemeente die door en in de liefde van God haar geloof belijdt en deelt en omziet naar elkaar en de wereld.

Beleidsplan

Onze visie is nader uitgewerkt in het Beleidsplan 2018 – 2023  aan de hand van de eenheid in vieren, leren en delen. Het beleidsplan is geschreven voor vijf jaar. Elk jaar staat een kernwaarde centraal.

Voor 2020/2021 is dat het thema betrokkenheid.
Betrokkenheid en onderlinge gemeenschap betekent samen in verbondenheid met God/Christus, met elkaar en de wereld. Iedereen kan zich op zijn of haar manier betrokken voelen en weten bij onze gemeente en dat geldt voor jong tot oud. Een vorm van betrokkenheid vergroten kan door gedeelde verantwoordelijkheid. Een kerkenraad kan taken actief delen naar personen en groepen. De betrokkenheid wordt vergroot door de inzet van de vrijwilligers met zijn of haar talenten. Iedereen is bruikbaar en nodig. Daarvoor is goede begeleiding en ondersteuning nodig.

Geboorte, Rouw en trouw

Geboorte
U wilt uw kind laten dopen? U kunt daarover contact opnemen met onze voorgangers ds. Mirna Visschers of ds. Klaas Jelle Faber, via het contactformulier onder aan de pagina. Het dopen gebeurt in een dienst op een zondagmorgen in de Johanneskerk, op een datum die in onderling overleg tussen predikant en doopouders wordt vastgesteld.

Lees meer!

Rouw
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt en komt te overlijden, kan de kerk steun en troost bieden. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook in de periode voorafgaand aan het overlijden, kunt u een beroep doen op onze voorgangers ds. Mirna Visschers en  ds. Klaas Jelle Faber.

Lees meer!

Trouw
Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een zegenviering in één van onze kerken of eventueel een andere locatie

Lees meer!

Voorgangers

Voorganger pastor Martin Mensink
Voorganger Martin Mensink
Mijn jeugd bracht ik door in Twente (dat keu mangs wa heurn). Als je in Twente iemand ontmoet vraag je niet hoe heet je, je vraagt: “van wie ziej der ene”? Dus van wie ben jij er één? Of uit welk nest kom je? Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Martin Mensink ik ben getrouwd met Margreet. We voelen ons rijk met drie kinderen, een dochter en twee zonen. Evelien, Bram en de jongste is Frits.

Voor de Johannesgemeente was een kerkelijk werker een nieuw begrip en ik hoop dat het snel zal wennen. In 2000 heb ik mijn HBO theologie studie afgerond en werk sindsdien in verschillende gemeenten. Daarnaast deed ik nog een 1e graad HBO pastorale psychologie en een specialisatie in contextueel pastoraat. De laatste jaren heb ik me vooral gericht op leiding geven aan veranderingen in persoonlijke levens en ook wijkgemeenten in het geheel. Vanaf januari 2015 ben ik hier aan het werk als voorganger met kerntaak het pastoraat.

Eén van de vele prachtige Bijbelteksten die mij enorm inspireert is de tekst uit het Johannes Evangelie: ”Midden onder U staat hij die Gij niet kent” met andere woorden de Messias kan in ons midden zijn zonder dat wij Hem herkennen. Het inspireert mij om zo te leven dat je bij elke ontmoeting de ander probeert te benaderen als was die persoon de Messias. Want wat je aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan zegt Jezus in het Mattheus evangelie. Jezus kiest onvoorwaardelijk altijd voor de zwakke.

Graag wil ik als een reisgenoot samen met u optrekken. Daarbij zal ik zelf veel mensen bezoeken en ook de vele vrijwilligers ondersteunen die zoveel trouw bezoekwerk doen. Misschien kunnen we samen ook iets ontdekken van nieuwe wegen voor het pastoraat, waarmee we de toekomst in kunnen. Zelf hou ik van handen uit de mouwen, want juist in het doen kun je iets zichtbaar maken van Gods bedoeling in deze wereld. Het allermooiste is dat iedereen een taak kan en mag hebben. De belangrijkste taak in de oud Bijbelse traditie is het bezoeken van een zieke en kwetsbare mens. Een daaraan gelijkgestelde opdracht is . . . dat de zieke en kwetsbare mens zich laat bezoeken. Daarmee helpt de zieke de bezoeker meer mens te zijn zoals God het bedoeld heeft.

Graag zie en spreek ik u ergens in of om de kerk of bij u thuis. Waar u ook bent of gaat, ga met Gods zegen en wees een zegen tot elkaar.

Martin Mensink
Telefoon 06-44576893
Werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag
[email protected]

Nieuwe voorgangers
Op 17 oktober hopen wij onze nieuwe predikanten te mogen verwelkomen: ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber.