Gespreksgroepen

Wilt u meer weten over de Bijbel? Of heeft u vragen over het geloof en het dagelijks leven? Het is waardevol om vragen met elkaar te delen en om met elkaar Gods weg te zoeken. U kunt in dit alles een beroep doen op onze voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber. De praktijk wijst uit dat de gespreksgroepen ook met dit soort vragen bezig zijn. Misschien is het een overweging waard om mee te gaan doen?

LEERKRING

Iedere tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus, komt de Leerkring bij elkaar van 20:00 tot 21:30. Tijdens deze bijeenkomsten lezen en bespreken wij een tekst uit de bijbel. We onderzoeken wat er precies staat en op welke wijze wij de tekst kunnen toepassen in de praktijk van ons leven. We behandelen we een tekst of thema dat actueel is met betrekking tot God, de Kerk, de actualiteit of ons persoonlijk leven. We besluiten de avond met een gebed. De avonden worden afwisselend bij één van de deelnemers aan de kring thuis gehouden of in de Heul. De doelgroep bestaat uit mensen die bij onze kerkelijke gemeente horen, en daarnaast ook uit mensen die om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks meer naar de kerk gaan, maar niet los van de vragen van het christelijk geloof zijn. Er is geen leeftijdsgrens. In de praktijk zijn de meeste leden tussen de 25 en 50 jaar. Meer informatie bij Hanneke Blom, [email protected]

BIJBELKRING

Iedere derde woensdag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus, komt de Bijbelkring bij elkaar van 20:00 tot 22:00. Tijdens deze bijeenkomsten lezen en bespreken wij teksten uit de bijbel. We vergelijken teksten in verschillende vertalingen. We bestuderen de culturele context van het Bijbelgedeelte. We kijken naar verbanden met andere gedeelten in de bijbel. Ook zoeken we naar de verbinding van de tekst met ons persoonlijk en kerkelijk leven. Doorgaans behandelen we de tekst die op één van de volgende zondagen volgens het leesrooster in de kerkdienst aan de orde komt. Op deze wijze zoeken we de verbinding tussen het bijbel lezen thuis en in de kerk. We besluiten de avond met een gebed. Op deze Bijbelkring is iedereen welkom, al dan niet kerkelijk meelevend. Er is ook geen leeftijdsgrens.

35+ GESPREKSGROEP

Je wilt met elkaar  over de rol van het Christelijk geloof in je leven praten, je hebt interesse in de wereld van nu. Soms heb je vragen. Misschien wil je ook wel meehelpen een avond voor te bereiden. Dan ben je van harte welkom op onze gesprekskring. We komen 5x per jaar bij elkaar en spreken per keer een locatie af.
Contactpersoon is Marion Baalbergen.

GESPREKSKRING GELOOFSOPVOEDING

Kinderen stellen in deze tijd meer vragen dan hun ouders kunnen beantwoorden, ook over geloof. Natuurlijk zijn ook de school en de kerk er om hun bijdrage te leveren aan de godsdienstige ontwikkeling van onze kinderen. De belangrijke bouwstenen worden echter in het gezin belegd. Om jou, vader, moeder of verzorger van jonge kinderen behulpzaam te zijn, is er een gespreksgroep samengesteld. in deze bijeenkomsten ontdekken wij hoe wij in he dagelijks leven van ons gezin vorm en inhoud geven aan geloven. We wisselen hiervoor ervaringen en ideeën uit en krijgen nieuwe inspiratie voor het opvoeden met geloven thuis. Heb je interesse? Neem contact op met Monique den Breejen via telefoonnummer 06-14638239 of e-mail [email protected]

GESPREKSKRING GEMEENTE GROEI GROEP

De Gemeente Groei Groep is een gesprekskring waarin geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Aan de hand van een boekje van het Evangelisch Werkverband gaan we met elkaar in gesprek over een bepaald thema of Bijbelboek. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u een bericht ontvangen als de Gemeente Groei Groep bij elkaar komt? Stuur dan een mail naar Hanneke Blom, [email protected]