Contactmiddagen

Al jaren is er voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in De Heul. Het is leuk en gezellig om elkaar te ontmoeten en er zijn vaak boeiende onderwerpen. Met Pasen en kerst is er een aparte viering. Het werk wordt ondersteund door de diaconie en de leiding heeft een plek in de Pastorale Raad. Er is een team van dames die de middagen verzorgen met elkaar. De eerstvolgende contactmiddagen zijn op woensdag van 14.00 tot 16:30 uur.

  • 18 september 2019  ”Verhalen en gedichten in dialect” door Stichting Streektaal.
  • 23 oktober 2019  Creatieve- en spelletjesmiddag. We gaan kaarten stempelen. Ook is er gelegenheid om met elkaar gezelschapsspelletjes te doen.
  • 20 november 2019  “Van wol tot bol” door de heer en mevrouw Zonneveld.
  • 18 december 2019 Kerstviering m.m.v. koor “Immanuel” o.l.v. Eric Versteeg.

Voor vervoer naar De Heul waar de samenkomsten zijn, kan worden gezorgd. In het Kruispunt vindt altijd een vooraankondiging plaats. Elke activiteit kent een aparte werkgroep met als basis het verbreden en versterken van de onderlinge band. Wilt u meer informatie over de contactmiddagen, neemt u dan contact op met de leiding:
Joke ter Horst (62 58 97) of Truus Vis (62 96 19).