Contactmiddagen

Al jaren is er voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in De Heul. Het is leuk en gezellig om elkaar te ontmoeten en er zijn vaak boeiende onderwerpen. Met Pasen en kerst is er een aparte viering. Het werk wordt ondersteund door de diaconie en de leiding heeft een plek in de Pastorale Raad. Er is een team van dames die de middagen verzorgen met elkaar. De eerstvolgende contactmiddagen zijn op woensdag van 14.00 tot 16:30 uur.

  • 18 december 2019 Kerstviering m.m.v. koor “Immanuel” o.l.v. Eric Versteeg.
  • 29 januari 2020  “de Vrolijke Noot” Moeder en dochter Lia en Annelies zingen bekende nostalgische liedjes
  • 4 maart 2020  Frans Alberts vertelt over “de Fiets”
  • 8 april 2020  Paasviering m.m.v. kwartet “Zanglust”
  • 27 mei 2020 Gezellige afsluiting seizoen 2019/2020 met “Kerk op de Catwalk”

Voor vervoer naar De Heul waar de samenkomsten zijn, kan worden gezorgd. In het Kruispunt vindt altijd een vooraankondiging plaats. Elke activiteit kent een aparte werkgroep met als basis het verbreden en versterken van de onderlinge band. Wilt u meer informatie over de contactmiddagen, neemt u dan contact op met de leiding:
Joke ter Horst (62 58 97) of Truus Vis (62 96 19).