Jeugd

Kinderen en jongeren zijn een inspiratiebron voor de hele gemeente. Wij willen kinderen en jongeren een plek bieden waar zij hun vragen kunnen stellen en plezier met elkaar beleven. Daarnaast zetten wij ons in om kinderen en jongeren te betrekken bij vieringen en ondersteunen we ouders bij geloofsopvoeding. Er worden verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Crèche

Op de zondagmorgen bestaat er gelegenheid om uw kinderen bij de crèche te brengen. De crèche is bedoeld voor kinderen van 0 – 4 jaar. De crèche ruimte vindt u als u bij de ingang van de Heul binnenkomt aan de linkerkant de trap af. Iedere zondag zijn er 2 leidsters aanwezig om er een leuk uurtje van te maken met de jongste kinderen. Ze lezen, zingen, doen een spelletje. De kinderen kunnen tijdens de collecte weer worden opgehaald zodat ze de zegen aan het einde van de dienst ook mee krijgen.

Als u gebruik wilt maken van de crèche, vragen we u om dat vooraf per e-mail of Whatsapp kenbaar te maken aan Fanny Schep: 06-22463931 of [email protected] Wil je helpen met de oppas, neem dan ook contact met Fanny op

Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschool leeftijd is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. Voor de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte en zijn daar op een gezellige en creatieve manier bezig met een verhaal uit de bijbel. Meestal staat dit in relatie tot het Bijbelgedeelte waarmee de ouders in de kerkzaal bezig zijn. Rondom Kerst en Pasen is er in de kindernevendienst een project dat ook zichtbaar is in de kerkdienst .

Wist u dat de kindernevendienst een eigen kinderpagina heeft?
En er elke maand een nieuwsbrief wordt uitgedeeld in de kindernevendienst? De nieuwsbrief bevat onder meer verhalen, kleurplaten, spelletjes en geeft informatie over de activiteiten die er in de kindernevendienst worden gedaan. Bekijk hieronder een voorbeeld of vraag om een exemplaar bij de leiding.

Nieuwsbrief kindernevendienst

Image

JJP Tienernevendienst

Op de eerste en de derde zondag van de maand is er een Tienernevendienst voor tieners van 12 t/m 17 jaar.
We starten deze dienst in onze eigen ruimte en we komen na de collecte terug in de kerkzaal.

We hebben een gaaf programma (echt!!), met actie, creativiteit, humor en serieuze gesprekken. Geen preken dus, maar wel praten met elkaar en met God. En als je alleen wil luisteren? Dat mag ook.

Waarom zou je naar de Tienernevendienst komen? Om met jongeren van je eigen leeftijd na te denken en ervaringen uitwisselen over het leven, over jezelf, over God en meer.

Kom je ook een keer bij ons kijken ?

CATECHESE KINDEREN BASISONDERWIJS

Catechese aan de kinderen van de groepen zes tot en met acht achten wij zeer belangrijk. De openstelling van het Heilig Avondmaal voor de kinderen van deze leeftijd brengt de verplichting tot kerkelijk onderricht met zich mee. Elk jaar wordt er catechese aan deze groep gegeven in wijkgebouw De Heul, twee keer een blok van vier aaneengesloten dinsdagavonden van zeven uur tot kwart voor acht: eenmaal in het najaar (november) en eenmaal in het voorjaar (februari-maart). Alle ingeschreven jongeren worden voor deze catechese uitgenodigd. Wij vertrouwen erop dat ouders deelname aan deze catechese bij hun kinderen stimuleren. Nadere informatie kunt u inwinnen bij onze voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber, [email protected]

CATECHESE JONGEREN VOORTGEZET ONDERWIJS

Catechese aan deze jongeren achten wij zeer belangrijk, naast het werk van het jeugd- en jongerenpastoraat (JJP). De praktijk van de kinderdoop in onze gemeente brengt de verplichting tot kerkelijk onderricht met zich mee. Wij hopen dat jongeren zich de betekenis van hun doop realiseren en zelf mondige en belijdende gelovigen en leden van de kerk worden. Elk jaar wordt er catechese aan deze groep gegeven in wijkgebouw De Heul, in een blok van vier aaneengesloten dinsdagavonden van zeven uur tot kwart voor acht in het voorjaar (februari-maart). Mogelijk wordt deze vorm van catechese in de nabije toekomst uitgebreid met een blok van vier avonden in het najaar. Alle ingeschreven jongeren worden voor deze catechese uitgenodigd. Wij vertrouwen erop dat ouders deelname aan deze catechese bij hun kinderen stimuleren. Nadere informatie kunt u inwinnen bij onze voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber, [email protected]

BELIJDENISCATECHESE

Graag zien wij, dat jongeren en ouderen de stap overwegen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Wie hierover meer informatie wil inwinnen kan contact opnemen met voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber, [email protected]. In overleg met gegadigden en belangstellenden wordt gezocht naar een manier om een voorbereidende gespreks- en catechesegroep te vormen.