Wat we doen

Jeugd

Kinderen en jongeren zijn een inspiratiebron voor de hele gemeente. Wij willen kinderen en jongeren een plek bieden waar zij hun vragen kunnen stellen en plezier met elkaar beleven. Daarnaast zetten wij ons in om kinderen en jongeren te betrekken bij vieringen en ondersteunen we ouders bij geloofsopvoeding. Er worden verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Gorinchem in beeld gebracht door de jeugd

Lees meer!

Missionair werk

We willen werven en gastvrij naar buiten treden als geloofsgemeenschap om het Evangelie met anderen te kunnen delen. Dit doen we door het organiseren van speciale missionaire diensten  en diverse activiteiten.

Geloven in de praktijk

We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, gemeenteleden en met God. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen. Omdat we met elkaar geloofsgemeenschap zijn en dit samen willen vormgeven, zijn er diverse kringen en activiteiten waar u aan mee kunt doen. We bieden een overzicht, zodat u kunt kijken wat bij u past. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Mocht u niet goed weten wat te doen, laat het ons weten en we zoeken met u mee. U kunt ook altijd een paar keer komen kijken of het bij u past.

Contactmiddagen

Al jaren is er voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in De Heul. Het is leuk en gezellig om elkaar te ontmoeten en er zijn vaak boeiende onderwerpen. Met Pasen en kerst is er een aparte viering. Het werk wordt ondersteund door de diaconie en de leiding heeft een plek in de Pastorale Raad. Er is een team van dames die de middagen verzorgen met elkaar.

Lees meer!

Gespreksgroepen

Wilt u meer weten over de Bijbel? Of heeft u vragen over het geloof en het dagelijks leven? Het is waardevol om vragen met elkaar te delen en om met elkaar Gods weg te zoeken. U kunt in dit alles een beroep doen op onze voorgangers ds. Mirna Visschers en ds. Klaas Jelle Faber. De praktijk wijst uit dat de gespreksgroepen ook met dit soort vragen bezig zijn. Misschien is het een overweging waard om mee te gaan doen?

Lees meer!

Ontmoeten en eten

Elke 3e vrijdag van de maand stellen een aantal gemeenteleden van de Johanneskerk hun huis open en koken een heerlijke maaltijd. Ook zin om mee te eten? Het is een leuke manier om elkaar te ontmoeten!

Lees meer!

Praathuis

Onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje kan men in het praathuis van gedachte wisselen over wereldse en kerkelijke zaken.

Lees meer!

Samen bidden

Bidden is een dragende kracht in het geloof, het brengt ons dichter bij God, elkaar en de wereld.
Elke donderdagmiddag bidden we in de Heul gezamenlijk tot God voor de mensen en de wereld.

Lees meer!

Vorming & toerusting

Vorming maakt je bewust van de gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. Toerusting geeft je iets in handen, vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens. De commissie Vorming & Toerusting (V&T) levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden in de relatie tot God, tot elkaar en in dienst aan de samenleving te helpen bevorderen.

Lees meer!