Kerkdiensten

Viering

U bent u weer van harte welkom in de kerk. Op 4 oktober 2021 heeft de kerkenraad besloten dat de 1,5 meter kan vervallen. De bedoeling is dan wel om per rij een bank vrij te houden zodat we voorzichtig kunnen wennen. Daarbij is ook van belang elkaar letterlijk wat ruimte te geven en dat kan want er is voor iedereen plaats in onze grote Johanneskerk. Het reserveren vervalt ook. Deze zondag 10 oktober gaat dan voor het eerst in en gaan we tot de volgende persconferentie aanhouden.

De kerkdiensten worden live uitgezonden met geluid via het platform Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op YouTube. In de kerkzaal hangt 1 vaste camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst ihierin leidend.
Er is een privacy protocol opgesteld dat voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van het live streamen van de kerkdiensten.

Lees meer!

Komende zondagen

24 oktober 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger: ds. A.L. Veerman te Sliedrecht

31 oktober 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger: ds. Mirna Visschers

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “beelduitzending” of “kerkomroep” hieronder. Na verloop van tijd worden de uitzendingen op YouTube ‘Verborgen’ gemaakt. Die kunt u alsnog vinden via de button “beelduitzendingen archief”. LET OP: dat werkt alleen als u het wachtwoord heeft!
Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

Beelduitzendingen archiefBeelduitzendingKerkomroep

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor