Kerkdiensten

Viering

Onze gemeente komt op alle zon- en feestdagen samen om 10.00 uur in de Johanneskerk. Ook zijn er diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, Hemelvaartsdag en Oudjaarsavond. Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de Maaltijd van de Heer nemen in onze gemeente ook kinderen in gezins- en familieband deel. U bent van harte welkom in ons midden.

Tijdens onze diensten is er kindernevendienst. Er is crèche voor de allerkleinsten. Tijdens het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de crèche door hun ouders opgehaald. Twee maal per maand worden tijdens diensten bijeenkomsten van JJP (jeugd- en jongerenpastoraat) gehouden voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren wonen op die zondag ook het laatste gedeelte van de dienst bij. Zo verlaten ook de kinderen en jongeren gezegend de kerk. Eens in de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met andere kerkgangers een praatje te maken.

Lees meer!

Komende zondagen

Geen Evenementen

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook ‘live’ of op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “Beluister de diensten online” hieronder. Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

Beluister de diensten online

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor