Kerkdiensten

Viering

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen
meer gelden voor het kerkelijk leven. Zo komen o.a. de verplichte anderhalve meter afstand en de
mondkapjesplicht te vervallen. Voelt u zich natuurlijk vrij om wèl een mondkapje te dragen. Opgave voor
de dienst en voor de crèche is ook niet meer nodig. De garderobe is ook weer in gebruik. Handen
schudden wordt nog steeds afgeraden, hetgeen inhoudt dat ook de collectezakken nog niet terugkomen.
De collecte blijft voorlopig bij de uitgang. Natuurlijk kunt u ook digitaal uw bijdrage overmaken. We zijn blij en dankbaar met alle versoepelingen en hopen dat velen op zondag de weg naar de kerk weer zullen vinden.

De kerkdiensten worden live uitgezonden met geluid via het platform Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op YouTube. In de kerkzaal hangt 1 vaste camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst ihierin leidend. De kerkdienst wordt na dinsdag van het YouTube kanaal gehaald en is dan  alleen nog via “Beelduitzendingen archief ” te bekijken.
Er is een privacy protocol opgesteld dat voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van het live streamen van de kerkdiensten.

Lees meer!

Komende zondagen

4 december 2022

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger in deze dienst is Ds. L. Terlouw, Veenendaal

11 december 2022

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
ds. K.J. Faber

18 december 2022

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger is Prop. H.A. van Toor, Zetten

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “beelduitzending” of “kerkomroep” hieronder. Na verloop van tijd worden de uitzendingen op YouTube ‘Verborgen’ gemaakt. Die kunt u alsnog vinden via de button “beelduitzendingen archief”. LET OP: dat werkt alleen als u het wachtwoord heeft!
Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

Beelduitzendingen archiefBeelduitzendingKerkomroep

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor