Kerkdiensten

Viering

Met ingang van zondag 13 september, bent u weer van harte welkom in de kerk. Aangezien we 1,5 meter afstand moeten houden is er slechts plaats voor maximaal 60 mensen. Gezien het beperkte aantal moet u er rekening mee houden dat u niet elke week kunt komen en moet u zich vooraf opgeven om te kunnen komen.

Vanaf elke woensdag kunt u zelf digitaal reserveren voor de zondag, via deze link: meevieren.nl/pgjohanneskerk. Reserveren is verplicht. U wordt gevraagd uw naam, mailadres en telefoonnummer door te geven. Die gegevens zullen we delen met de GGD indien dat vereist zou zijn in verband met een contact onderzoek. Na 3 weken worden de gegevens uit de systemen van de aanbieder verwijderd. Een gebruiksplan is per mail beschikbaar via de scriba en aanwezig in de kerk.

Tot slot maken wij u er op attent dat we live uitzenden. Als u tijdens de dienst op het liturgisch centrum komt of er voorlangs loopt kunt u in beeld komen. Een privacy protocol is in de maak. Daarnaast verzoeken wij iedereen om in de kerk na de zegen te blijven zitten en wachten op aanwijzingen voor vertrek.

Onze gemeente komt op alle zon- en feestdagen samen om 10.00 uur in de Johanneskerk. Ook zijn er diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, Hemelvaartsdag en Oudjaarsavond. Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de Maaltijd van de Heer nemen in onze gemeente ook kinderen in gezins- en familieband deel. U bent van harte welkom in ons midden.

Tijdens onze diensten is er kindernevendienst. Er is crèche voor de allerkleinsten. Tijdens het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de crèche door hun ouders opgehaald. Twee maal per maand worden tijdens diensten bijeenkomsten van JJP (jeugd- en jongerenpastoraat) gehouden voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren wonen op die zondag ook het laatste gedeelte van de dienst bij. Zo verlaten ook de kinderen en jongeren gezegend de kerk. Eens in de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met andere kerkgangers een praatje te maken.

Lees meer!

Komende zondagen

31 januari 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

viering Maaltijd van de Heer

Door Covid-19 is het bezoeken van de kerkdienst helaas niet mogelijk

Volg de dienst live via YouTube

7 februari 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk
M. Mensink

Door Covid-19 is het bezoeken van de kerkdienst helaas niet mogelijk

Volg de dienst live via YouTube

14 februari 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger: ds. E.K. Foppen te ’s-Gravenhage

Door Covid-19 is het bezoeken van de kerkdienst helaas niet mogelijk

Volg de dienst live via YouTube

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook ‘live’ of op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “Beluister de diensten online” hieronder. Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

Beluister de diensten online

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor