Kerkdiensten

Viering

Zoals u allen weet, is er een totale lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt in ieder geval tot zaterdag 15 januari 5.00 uur.  Op de zondagen 2 en 9 januari zullen de diensten in de Johanneskerk (aanvang 11.00 uur) ALLEEN digitaal te volgen zijn via YouTube en via Kerkomroep. Er zijn bij deze diensten dus, behoudens de medewerkers, geen gemeenteleden welkom.

De kerkdiensten worden live uitgezonden met geluid via het platform Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op YouTube. In de kerkzaal hangt 1 vaste camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst ihierin leidend. De kerkdienst wordt na dinsdag van het YouTube kanaal gehaald en is dan  alleen nog via “Beelduitzendingen archief ” te bekijken.
Er is een privacy protocol opgesteld dat voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van het live streamen van de kerkdiensten.

Lees meer!

Komende zondagen

23 januari 2022

Kerkdiensten
11:00 – Johanneskerk
ds. K.J. Faber, Ds. M.J. Visschers

30 januari 2022

Kerkdiensten
11:00 – Johanneskerk
ds. K.J. Faber

6 februari 2022

Kerkdiensten
11:00 – Johanneskerk

Voorganger: Ds. B. Oosterom, Rumpt.

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “beelduitzending” of “kerkomroep” hieronder. Na verloop van tijd worden de uitzendingen op YouTube ‘Verborgen’ gemaakt. Die kunt u alsnog vinden via de button “beelduitzendingen archief”. LET OP: dat werkt alleen als u het wachtwoord heeft!
Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

Beelduitzendingen archiefBeelduitzendingKerkomroep

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor