Kerkdiensten

Viering

U bent u weer van harte welkom in de kerk. Aangezien we 1,5 meter afstand moeten houden is er slechts plaats voor maximaal 60 gemeenteleden en gasten. Gezien het beperkte aantal moet u er rekening mee houden dat u niet elke week kunt komen en moet u zich vooraf opgeven om te kunnen komen.

Vanaf elke woensdag kunt u zelf digitaal reserveren voor de zondag, via deze link: meevieren.nl/pgjohanneskerk. Reserveren is verplicht. U wordt gevraagd uw naam, mailadres en telefoonnummer door te geven. Die gegevens zullen we delen met de GGD indien dat vereist zou zijn in verband met een contact onderzoek. Na 3 weken worden de gegevens uit de systemen van de aanbieder verwijderd. Een gebruiksplan is per mail beschikbaar via de scriba en aanwezig in de kerk.

De kerkdiensten worden live uitgezonden met geluid via het platform Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op YouTube. In de kerkzaal hangt 1 vaste camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst ihierin leidend.
Er is een privacy protocol opgesteld dat voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van het live streamen van de kerkdiensten.

Lees meer!

Komende zondagen

8 augustus 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger is proponent P.J. Lok te Apeldoorn

15 augustus 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger is proponent D.J. Gutter te Baarn

22 augustus 2021

Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger is vandaag ds. H. IJzerman te Rotterdam

Kerkdiensten online

Als u dat wenst kunt u onze kerkdiensten ook op een later tijdstip volgen via het internet. Klikt u dan op de button “beelduitzending” of “kerkomroep” hieronder. Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u ook aangesloten worden op kerkradio. Dan kunt u verschillende kerkdiensten thuis ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de diaconie.

BeelduitzendingKerkomroep

Projectkoor

Zo’n 4x per jaar verleent het Projectkoor haar medewerking aan onze kerkdiensten. Dit koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie.

Het Projectkoor heeft een cantorijfunctie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën). Daarnaast zingen we soms zelfstandige en eenvoudige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het repertoire is meestal afkomstig uit de veelzijdigheid die in het Liedboek 2013 wordt aangeboden.

Alle koorzangers ontvangen van tevoren de bladmuziek via e-mail. Het bijgevoegde oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Het Projectkoor staat onder leiding van Nico Blom, hoofdorganist van de Johanneskerk. De koorrepetities worden gehouden in de Johanneskerk, steeds op de 3 voorafgaande woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en redelijk kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef eens een keertje mee. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Nico Blom. Mail naar [email protected] of bel naar 0183 – 63 53 48.

Projectkoor