Geven

Met uw financiële bijdrage kunnen we samen kerk zijn. Hieronder vindt u verschillende rekeningnummers om de activiteiten te ondersteunen.

Kerkbalans

NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem inzake VB

Deze bijdragen komen ten goede aan de hele Protestantse Gemeente Gorinchem, met name de instandhouding van de pastorale formatie (predikanten en kerkelijk werkers), onderhoud en exploitatie van kerkelijke gebouwen en betaling van organisten, kosters en administratief personeel.

Diaconie

NL30 RABO 0322 2829 85 onder vermelding van Diaconie Protestantse Gemeente Gorinchem. De bijdragen komen ten goede aan de binnenlandse diaconale activiteiten.

Kerkradio

NL61 RABO 0397 2293 80 t.n.v. Kerkradio

Wijkkas

NL14 INGB 0000 6467 58 t.n.v. Wijkkas Johanneskerk

Deze bijdragen komen ten goede aan de activiteiten in wijkgemeente Johanneskerk: koffiedrinken na de dienst, kindernevendienst, missionaire kerkdiensten en spandoek Johanneskerk met Kerst en Pasen.

Contactwerk

NL94 RABO 0141 4063 21 t.n.v. Contactwerk Johanneskerk

De bijdragen komen ten goede aan activiteiten van het pastoraat en contactwerk in de wijk: de contactmiddagen, kerstattenties en bloemen bij verjaardagen of andere belangrijke contactmomenten.