Meeleven met elkaar

De zoektocht naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat

In de Johanneskerk zijn we op zoek naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat. Een nieuwe werkwijze om ook in de toekomst pastorale zorg te kunnen bieden waar dat nodig is en/of om wordt gevraagd.
In het onderstaande filmpje ga ik in op  de reden van de zoektocht en welke richting we op willen gaan.

Resultaten onderzoek naar het meeleef-klimaat

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat hebben we ontdekt dat er veel onderling contact is tussen gemeenteleden. Op een natuurlijke en spontane manier wordt er meegeleefd met elkaar.
In december 2020 heb ik onderzoek gedaan naar het meeleven met elkaar en hoe we het meeleef-klimaat in de Johanneskerk kunnen stimuleren. Benieuwd naar de uitkomst?
Bekijk dan onderstaande vier filmpjes waarin ik de belangrijkste onderzoeksresultaten bespreek. Wat is de ervaring van gemeenteleden met meeleven, binnen en buiten de kerk?

In het derde filmpje ga ik in op het alledaagse meeleven en het georganiseerde meeleven door het pastorale team. Als laatste ga ik in op de rol van kerkelijke activiteiten en het stimuleren van het meeleven met elkaar.

Hoe geven we het meeleef-klimaat vorm?

Tijdens het bezinningsmoment in de kerkenraad hebben we stil gestaan bij het meeleef-klimaat van de Johanneskerk. Dit hebben we gedaan aan de hand van een verslag en een presentatie over de zoektocht naar een nieuwe werkwijze om het meeleef-klimaat vorm te geven.

In de Johanneskerk willen we groeien naar een geloofsgemeenschap waarin we actief betrokken zijn op elkaar en contact onderhouden. Het meeleven met elkaar is de basis van samen gemeente zijn. We zetten in op een hybride vorm waarin het georganiseerde meeleven (het pastoraat), het ongeorganiseerde meeleven aanvult en versterkt.
Meer hierover lees je in de "Meeleef folder".

Nieuwe vormen van meeleven met elkaar

Kerkopenstelling
Na een succesvolle eerste kerkopenstelling in de zomer van 2020, is de Johanneskerk ook in juli, augustus en september opengesteld op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00. Daarbij zorgde de tentoonstelling over de werken van barmhartigheid voor extra aanloop in september.

We hebben een diversiteit van activiteiten aangeboden. We hebben creatieve middagen gehad, spelletjes gedaan, iconen uitgelegd gekregen, preekbesprekingen gehouden, nagedacht over hoe we de bijbel kunnen lezen en verzoeknummers met elkaar gezongen. Erg geslaagd was de gezamenlijke creatieve opdracht waarbij we de Werken van Barmhartigheid in papier hebben gemaakt. Dit knipselwerk kreeg meteen een rol in de dienst en stond enkele weken naast de preekstoel. De activiteit versterkte daarmee de themadiensten over de werken van Barmhartigheid. Deze combinatie willen we proberen vaker te maken.

We kijken terug op een geslaagde kerkopenstelling en hopen de kerk weer open te stellen in de veertigdagentijd.

Zilverlijn
In de zomer hebben we geëxperimenteerd met het opzetten van een zilverlijn. De mensen die aan de pilot hebben mee gedaan kijken positief terug op het onderlinge contact. Door de zilverlijn hadden ze meer contact, goede gesprekken, hoorden ze nieuwtjes van elkaar of was het mogelijk om met elkaar te praten over wat er speelde in de gemeente. Telefonisch contact dat soms een vervolg kreeg bij de kerkopenstelling of de kerkdienst.

De pilot heeft nuttige ervaringen en tips opgeleverd voor de opzet van de zilverlijn. Iedere week bellen blijkt te vaak te zijn. Daarnaast kan telefonisch contact een fysieke ontmoeting niet vervangen. De gezelligheid bij het drinken van een kopje koffie of thee werd gemist. Soms praat het ook makkelijker als je elkaar ziet.

We willen verder experimenteren met een zilverlijn waarbij er  maandelijks contact met elkaar is. Daarbij kan het contactmoment bestaan uit het maken van een praatje aan de telefoon of het maken van een afspraak om bijvoorbeeld met elkaar een kopje koffie te drinken.

Hanneke Blom
[email protected]
06-57323416