Meeleven met elkaar

De zoektocht naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat

In de Johanneskerk zijn we op zoek naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat. Een nieuwe werkwijze om ook in de toekomst pastorale zorg te kunnen bieden waar dat nodig is en/of om wordt gevraagd.
In het onderstaande filmpje ga ik in op  de reden van de zoektocht en welke richting we op willen gaan.

Resultaten onderzoek naar het meeleef-klimaat

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe werkwijze in het pastoraat hebben we ontdekt dat er veel onderling contact is tussen gemeenteleden. Op een natuurlijke en spontane manier wordt er meegeleefd met elkaar.
In december 2020 heb ik onderzoek gedaan naar het meeleven met elkaar en hoe we het meeleef-klimaat in de Johanneskerk kunnen stimuleren. Benieuwd naar de uitkomst?
Bekijk dan onderstaande vier filmpjes waarin ik de belangrijkste onderzoeksresultaten bespreek. Wat is de ervaring van gemeenteleden met meeleven, binnen en buiten de kerk?

In het derde filmpje ga ik in op het alledaagse meeleven en het georganiseerde meeleven door het pastorale team. Als laatste ga ik in op de rol van kerkelijke activiteiten en het stimuleren van het meeleven met elkaar.

De resultaten zullen verder besproken worden in de Pastorale Raad  en zullen worden meegenomen in een voorstel voor een nieuwe werkwijze in het pastoraat.

Hanneke Blom 
[email protected]