Nieuws van de kindernevendienst

1 juni 2020
Algemeen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van de kindernevendienst met onder andere leuke weetjes, een verhaal en een kleurplaat. Veel leesplezier! Nieuwsbrief kindernevendienst juni 2020

Update kerkenraad

1 juni 2020
Algemeen

De overheid heeft een versoepeling van de corona maatregelen aangekondigd. Voor onze gemeente betekent dit dat we tot en met eind juni de opnames van de diensten in hun huidige vorm zullen voorzetten. Daarnaast zullen de gebruikelijke roosters van ambts- en taakdragers weer worden opgestart. Dat bet…Lees verder

Collecte

15 mei 2020
Algemeen

We kregen berichten dat tijdens de uitzendingen van de diensten de rekeningnummers van de Diaconie en de Kerk te kort in beeld waren om het over te schrijven. Voor de komende maand staan de volgende collectes op het rooster. 17-mei Inloophuis en Kerk do 21 mei Diaconie en Kerk 24-mei Werelddiaconaat…Lees verder

Thuis meebidden met de gebedskring op donderdagmiddag

20 april 2020
Algemeen

Al heel veel jaren komt op donderdagmiddag om 13.30 uur een kleine groep PGGorkummers bij elkaar in de Johanneskerk om samen te bidden voor gemeenteleden, familie en vrienden. In dit coronatijdperk kan het bij elkaar komen niet door de restricties van de overheid, maar thuis bidden gaat natuurlijk o…Lees verder