Rouw

Als iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt en komt te overlijden, kan de kerk steun en troost bieden. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook in de periode voorafgaand aan het overlijden, kunt u een beroep doen op onze voorgangers ds. Mirna Visschers (06-21570756) en ds. Klaas Jelle Faber (06-57303677).

Hulp bij ziekte en rouw

Ziekte
Als u met ziekte te maken krijgt zijn contact en verbondenheid belangrijk. Het is fijn als er iemand is die tot steun kan zijn, kan troosten en bemoedigen. Het pastoraat van de wijkgemeente Johanneskerk kan deze steun bieden. Wel is het belangrijk dat u zelf tijdig aangeeft dat u ziek bent, naar het ziekenhuis moet of uit het ziekenhuis ontslagen wordt.

Overlijden
Als een dierbare van u overleden is kunt u contact met ons opnemen voor een dienst van Woord en Gebed bij de begrafenis of crematie. De predikant of kerkelijk werker heeft een gesprek met u als nabestaanden over het leven van de overledene en de dienst van Woord en Gebed. De dienst wordt gehouden in één van de kerken van onze gemeente of eventueel in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van een rouwcentrum.

Nazorg
Ook na de begrafenis of crematie bezoeken wij u om samen te spreken over het verdriet en over de nieuwe levenssituatie.

Gedachtenisdienst
Eind november gedenken we tijdens een kerkdienst alle overleden gemeenteleden.
U ontvangt hiervoor begin november een schriftelijke uitnodiging.

Contactformulier overlijden

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Of neem contact op met ds. Mirna Visschers (06-21570756) of ds. Klaas Jelle Faber (06-57303677).