Aanvangstijd kerkdienst aangepast naar 11.00 uur

De kerkenraad van wijkgemeente West heeft op 23 november besloten om de aanvangstijd van de kerkdiensten van wijkgemeente West in de Johanneskerk te wijzigen in elf uur (11.00 uur).
De reden hiervoor is dat door de nieuwe maatregelen rondom corona, het Open Pastoraat haar diensten niet meer kan houden in de Heul. Het Open Pastoraat zal haar diensten van 9.00 tot 10.00 uur houden in de kerkzaal van de Johanneskerk. De kerkzaal wordt een kwartier gelucht, waarna wijkgemeente West haar diensten kan voorbereiden en om 11.00 uur kan starten.
We begrijpen dat een en ander u wellicht overvalt, maar door de huidige corona maatregelen zien we ons genoodzaakt om voor de komende drie maanden dit in te stellen.

Met vriendelijke groet,
Luc van Dalen
Voorzitter wijkgemeente West