Groeien in geloof – activiteiten

Ons jaarthema dit jaar is ‘Groeien in geloof’. Groeien in geloof kunnen we op heel verschillende manieren. We zullen dit jaar kennismaken met verschillende ‘spirituele talen’ ofwel wijzen waarop je kunt groeien in geloof. In het kader van het jaarthema worden verschillende activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten die aansluiten bij (vaak) 1 bepaalde spirituele taal. De activiteiten zijn herkenbaar aan een hartje voor de activiteit. Hieronder de verschillende spirituele talen en de (kleur) van hun hartje.


Hieronder leest u de activiteiten voor de komende periode:

6 juni Bomenwandeling
In de Bijbel staan wel vijftig teksten over bomen. De appelboom, eik, wilg of palm: stuk voor stuk hebben ze een functie in de Bijbelverhalen. In Genesis 1:29 zegt God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.’ De bomen zijn een cadeau van God.
Op donderdagmiddag 6 juni nemen Wim Sterk en Monique den Breejen jullie mee tijdens een wandeling door de wijk langs verschillende Bijbelse bomen. We starten om 13.30 uur met wat drinken in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk. Daarna maken we een wandeling door de Haarwijk. Bij verschillende bomen zullen we stilstaan en ontdek je levenslessen uit de natuur met een link naar diverse Bijbelverhalen. Rond 16.00 uur zijn we weer terug. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan. Je kunt hiervoor contact opnemen met Monique
via 0614638239 of stuur een e-mail naar [email protected].

10 juni AVOND over BIDDEN in KLANKTAAL
In februari j.l. bestond de opening van de kerkenraadsvergadering uit een inleiding over bidden in klanktaal, in het verleden bidden in tongen genoemd. Op maandag 10 juni a.s. – drie weken na Pinksteren – is er voor wie maar wil een mogelijkheid daar ook over te horen, vragen over te stellen, met elkaar eventuele ervaringen uit te wisselen en desgewenst om te bidden.
In Hand. 2 wordt bij de uitstorting van de Heilige Geest verteld over de voor hen ‘nieuwe’ talen waarin Jezus’ leerlingen spraken over Gods grote daden. En Hand. 10 en 19 vertelt verder over hoe de Heilige Geest gelovigen in staat stelt/inspireert tot nieuw taalgebruik om God te loven en mensen te bemoedigen. Net als destijds op dat eerste Pinksterfeest heeft het horen van gebed in klanktaal voor anderen iets raadselachtigs, soms is het zelfs bevreemdend. Voor wie zelf die gave van Gods Geest heeft ontvangen is het een kostbare mogelijkheid God te (aan)bidden vanuit diepere lagen dan ons denken meestal mogelijk maakt. Mét daarbij de ervaring dat de Gods Geest zelf actief betrokken is. (Wat overigens zeker niet wil zeggen dat bij een gebed in de eigen moedertaal Hij niet even actief betrokken is.)

Bidden in klanktaal is andersoortig bidden waarvan Paulus volgens 1 Cor. 14 zou willen dat alle gemeenteleden die gave hadden en waarvan hijzelf meer dan anderen gebruik maakte. In een
samenleving waarin het bestaan/de aanwezigheid van God door heel velen ontkend wordt en voor hen ondenkbaar is geworden, is hulp bij het bidden tot en loven van God Vader, Zoon en Heilige Geest kostbaar en kwetsbaar. Hartelijk welkom daar samen mee naar te zoeken!

Op D.V. maandag 10 juni a.s. om 20.00 uur in de Heul: avond over bidden in klanktaal. Om de groep tot ongeveer 15 mensen te beperken graag opgeven bij ds. Mirna Visschers ([email protected]) of Joke van der Vlies ([email protected])