Actie kerkbalans 2021

Van 16 t/m 30 januari 2021 vindt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Met de opbrengst van deze
actie worden kosten betaald zoals salarissen en beheer/onderhoud van gebouwen. De opbrengst per
wijk bepaalt mede hoeveel budget een wijk heeft voor een predikant/pastoraal werker. Uw gift heeft
dus een direct gevolg!

Wellicht goed om te vermelden: beslissingen over verbouwen en nieuwbouw zijn niet afhankelijk van de
opbrengst van deze actie.

Binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem hebben we te maken met een geleidelijke daling van het
aantal leden en daar tegenover een stijging van kosten (gebruikelijke inflatie). Hierdoor stijgt het
gemiddeld benodigde bedrag per “betalende eenheid” jaarlijks met ca 5%.

Het thema van Actie Kerkbalans 2021 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ons doel is de
verschillende wijkgemeenten hun betekenisvolle rol te laten voortzetten. Niet alleen komend jaar, maar
ook voor de komende generaties. Daarvoor moeten we wel de stijgende kosten kunnen blijven betalen.
Helpt u mee?

Jos Maris en Wouter Voshol
Voorzitter van de Algemene Kerkenraad en Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters