Actie Wijkkas

U heeft begin september digitaal of per post een brief ontvangen met een warme uitnodiging voor het geven aan de wijkkas 2022. Daaruit worden allerlei wijk gebonden activiteiten betaald voor jong en oud. We hebben jaarlijks zo’n € 10.000 nodig. Mocht u de brief kwijt zijn, dan kunt u uw bijdrage/ gift overmaken op: IBAN NL 14 INGB 0000 6467 58 ten name van de Wijkkas Johanneskerk te Gorinchem. Inmiddels kunnen wij u melden dat er € 5.835,00 is binnengekomen voor de wijkkas.  De komende weken zullen wij u steeds de actuele stand doorgeven!