Adventsvespers in de Lutherse Kerk

In de Adventsweken zijn er op de woensdagavonden van 6, 13 en 20 december om 19.00 uur weer vespervieringen in de Lutherse Kerk aan de Langendijk 72 in Gorinchem. Het thema van deze vespers is ‘Uitzien naar vrede’. Wereld- en landelijke politiek geven stof te over voor bezinning/verootmoediging en gebed. Ook de eigen, persoonlijke situatie mag aan bod komen.
Voor het mediteren over de Schriftlezing is het aan te bevelen zelf een bijbel mee te nemen. Voor het zingen zijn er voldoende liedbundels aanwezig. Zingen, orgelspel, Schriftlezing, stilte, gebeden …. samen in dat mooie kerkje …. toeleven naar Kerst 2023. Hartelijk welkom op woensdagavond