Beroep aangenomen

Met dankbaarheid en vreugde willen we als wijkkerkenraad Johanneskerk u in kennis stellen van het aannemen van het beroep door het echtpaar ds. Klaas Jelle Faber & ds. Mirna Visschers (ieder 50%).

Proces
De afgelopen weken is er veel werk achter de schermen verricht. Er is een geschikte pastorie gevonden aan de Snippengat 33 in Gorinchem. Het koopcontract is getekend en een afspraak bij de notaris is gemaakt. Hierdoor kon afgelopen week de beroepsbrief persoonlijk worden overhandigd aan het echtpaar ds. Klaas Jelle Faber & ds. Mirna Visschers in Wolvega. Het echtpaar heeft het beroep positief ontvangen en aanvaard. Een geweldig bericht waar we heel blij en dankbaar voor zijn. We kijken uit naar hun komst.

We zijn ervan overtuigd dat het echtpaar ons kan inspireren en stimuleren in ons geloof in God en het pastorale en diaconale werk. Zij kunnen ons helpen om met elkaar het geloof op een eigentijdse manier vorm te geven en ons laten groeien in gemeente zijn.

Vervolg
In september gaat er een klusteam aan de gang om de pastorie gereed te maken.
De intrededienst staat gepland voor zondag 17 oktober. Nadere berichtgeving volgt hierover later.

Tot slot: We wensen jullie allen een goede zomer toe. Tot wij weer elkaar ontmoeten: Houd moed, heb lief!

De wijkkerkenraad

Nieuwsbrief 5 augustus