Collecte

We kregen berichten dat tijdens de uitzendingen van de diensten de rekeningnummers van de Diaconie en de Kerk te kort in beeld zijn om het over te schrijven.
Voor de collectes kunt u altijd de onderstaande nummers gebruiken en wilt u daar dan alstublieft het doel bij vermelden. Sommige collectes moeten namelijk afgedragen worden aan landelijke organisaties en dan is het goed te weten welk bedrag er overgemaakt moet worden.

Collecte Diaconie: NL30 RABO 0322 282985 t.n.v. Prot Gem Gorinchem
Collecte kerk: NL72 RABO  0373720068 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem

Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.
Pim van Dam