De 40 dagen tijd, hoopvol uitzien naar Pasen

De komende veertigdagentijd vinden we het in de Johanneskerk erg belangrijk dat we ons verbonden
voelen met God, elkaar en met de wereld in deze moeilijke tijden. Daarom hebben we besloten iets
samen te gaan doen, waarin verbondenheid vorm krijgt.

U krijgt komende week de Petrus “Veertigdagenkalender” in de bus. Jonge gezinnen krijgen bovendien nog “Levensweg” van ‘Kind op Zondag’ thuis. In beide leesroosters voor de veertigdagentijd staan onder andere de 7 werken van Barmhartigheid centraal.

Deze komen tijdens de diensten in de kerk terug. Er zal tijdens de veertigdagentijd een liturgisch bloemstuk in de dienst aanwezig zijn die ook geïnspireerd is op de 7 werken van Barmhartigheid. Hiervoor zal ook gecollecteerd worden in onze kerk.

We hebben in de Johanneskerk dus mooie lijnen van verbondenheid gevonden. We lezen allemaal gelijksoortige teksten waardoor we allemaal, van jong tot oud, geïnspireerd raken en deze met elkaar kunnen bespreken. Wat we in de week lezen en overdenken en met elkaar bespreken, komt in de diensten terug. De collectedoelen en ons eigen handelen (ook in het kader van het vasten) verbinden ons met de wereld. Mooi toch? Doet u ook mee?

Vanuit de kindernevendienst worden ouders wekelijks van materiaal voorzien en proberen we ook een ondersteunend filmpje te maken, zodat we allemaal de levensweg mee kunnen maken op onze eigen manier. Jezus maakt ook een hele weg naar Pasen. Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de Tempel, en ook naar grasland waar genoeg te eten is voor 5.000 mensen. Het is een weg door het donker en tegelijkertijd ook een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht.
Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven! We mogen hoopvol uitzien naar Pasen!

Hartelijke groet namens de kerkenraad