Interesse in christelijke meditatie?

Vacare, het platform voor meditatief leven binnen de PKN, is opgericht door ds. Kick Bras. In de periode dat Kick Bras predikant was in de Johanneskerk is hij gestart met een meditatiegroep die maandelijks bijeen komt, de Vacaregroep Gorinchem, met deelnemers uit verschillende wijkgemeentes en de regio. Na zijn emeritaat  is de (bege)leiding van de groep overgenomen door enkele van de deelnemers. Door omstandigheden is het aantal leden van de groep teruggelopen, wat betekent dat er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen.

Meditatie in het algemeen is een oefening in gerichte aandacht, waarnemen van wat er (in jezelf) is, met mildheid en zonder oordeel. Meditatie wordt wel eens gezien als een soort innerlijke wellness, gericht op het eigen welbevinden. Christelijke meditatie is echter niet op onszelf gericht.

De naam Vacare komt van Vacare Deo: kloosterling maakt zich vrij voor God. We hoeven niet in een klooster in te treden om in ons leven ruimte te willen maken voor God. Om vrij te zijn voor God is het nodig om vrij te worden van alles wat onze aandacht in beslag neemt. Meditatie helpt ins daarbij. In de Vacaregroep werken we met verschillende meditatievormen, waaronder Lectio Divina, wat Heilige Lezing betekent.

De data voor het seizoen 2022-2023 zijn steeds op de 3e woensdag van de maand:

21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei, in de Heul, aanvang 19.45 uur. De bijeenkomsten duren 45 minuten tot 1 uur.

Wie interesse heeft kan voor informatie of aanmelden contact opnemen met Nini Hakkers, tel. 06-10157703, email [email protected]