Een warme deken voor Gorinchem

Inmiddels loopt het project. In de maanden november, december en januari wordt mensen een warme plek geboden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43-45. Iedere dag zal dit gebouw dan open zijn van 10.00-16.00 uur. Ook met de feestdagen! Als Johanneskerk nemen wij de dinsdag en vrijdag voor onze rekening. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee mensen die op de reservelijst wille staan voor de vrijdagochtend en de vrijdagmiddag. Mocht u het project willen ondersteunen dan kunt u een gift voor het project overmaken naar NL70 RABO 0155 8941 88 t.n.v. Diaconie wijk 2, o.v.v. ‘Warme deken Gorinchem’