Groeien in geloof – activiteiten

Ons jaarthema dit jaar is ‘Groeien in geloof’. Groeien in geloof kunnen we op heel verschillende manieren. We zullen dit jaar kennismaken met verschillende ‘spirituele talen’ ofwel wijzen waarop je kunt groeien in geloof. In het kader van het jaarthema worden verschillende activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten die aansluiten bij (vaak) 1 bepaalde spirituele taal. De activiteiten zijn herkenbaar aan een hartje voor de activiteit. Hieronder de verschillende spirituele talen en de (kleur) van hun hartje.


Hieronder leest u de activiteiten voor de komende periode:

29 februari Groeien in geloof: Bijbelstudie
Op 29 februari willen we samen een gedeelte uit de Bijbel bestuderen dat te maken heeft met ‘Groeien in geloof’ en hierover in gesprek gaan. Deze avond wordt in De Heul gehouden van 20.00 – 21.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij ds. Klaas Jelle Faber, die deze avond ook zal leiden. Dit kan via [email protected]
of 0657303677. Maximaal 15 personen. LET OP: om deel te nemen, hoef je de vorige avond niet meegemaakt te hebben. De Bijbelstudie-avonden staan op zichzelf.

16 maart NL-doet: wijk opruimen!
Als Wijkgemeente Johanneskerk willen wij er graag zijn voor de omgeving waarin we wonen. Daarom doen we ook dit jaar wee mee aan NL-doet. NL-doet wordt ieder jaar georganiseerd
door het Oranjefonds om mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Ook voor ons als kerk zijn vrijwilligers heel belangrijk, maar wij doen mee, omdat we Gods liefde voor mensen en voor Gorinchem willen laten zien in wat we doen. Op zaterdag 16 maart willen we samen met andere belangstellenden zwerfvuil opruimen in de wijken rondom de Johanneskerk. We verzamelen om 10.00 uur bij de Johanneskerk en drinken eerst samen een kop koffie/thee, waarna we om 10.30 uur gewapend met afvalgrijpers en afvalzakken de wijk intrekken.
Als u handschoenen heeft, wilt u die dan meenemen? We eindigen rond 12.00 bij de Johanneskerk met een lekkere kop soep. Het is fijn als we ongeveer weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich opgeven bij Corrie Sterk, [email protected], via de website van het Oranjefonds.

18 maart Avond over de Matthaüs Passion
Op maandag 18 maart houden wij in de Heul van 20.00-21.45 uur een avond over de indrukwekkende Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750). De Matthaüs Passion wordt gerekend tot de mooiste muziekstukken ooit geschreven. In de Passietijd wordt het stuk op veel plekken en op verschillende manieren uitgevoerd. Op deze avond zal onze organist én Bach-kenner, Nico Blom, ons meenemen in de ‘Matthaüs’. Hij zal bijvoorbeeld laten zien en natuurlijk ook laten horen(!) hoe mooi tekst en muziek op elkaar zijn afgestemd. Na deze avond zul je anders naar de Matthaüs Passion luisteren! Vanzelfsprekend is het ook heel mooi om na deze avond daadwerkelijk een uitvoering mee te maken. Dat kan zelfs heel dichtbij! Op Goede Vrijdag 29 maart wordt de Matthaüs Passion namelijk (van 13.30-17.30 uur) uitgevoerd in de Grote Kerk te Gorinchem. De kerk is open vanaf 12.15 uur. Zie verder: matthauspassiongorinchem.com Voor de avond met Nico Blom kunt u zich opgeven bij ds. Klaas Jelle Faber: [email protected] of 0657303677 (app). Welkom zijn ook leden van andere wijkgemeenten en anderen belangstellenden!