Hemelvaartsdag: Dauwtrappen en korte viering

Donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Om 7.30 uur verzamelen we dan bij de Heul. Van daaruit vertrekken we naar het Lingebos waar we gaan dauwtrappen, ofwel: wandelen in de vroege ochtend. Tijdens de wandeling is er aandacht voor bezinning en ontmoeting. Rond half 10 hopen we dan weer bij de Johanneskerk terug te zijn en met elkaar koffie/thee/limonade te kunnen drinken. Aansluitend is er om 10.00 uur in de Johanneskerk een korte viering, die geleid zal worden door ds. Klaas Jelle Faber en ds. Mirna Visschers. Een ieder die wil meewandelen kan zich opgeven bij de predikanten (Mirna: 0621570756 of Klaas Jelle: 0657303677; mail: [email protected]). Ook mensen die niet meewandelen, zijn uiteraard voor de viering uitgenodigd. Daarvoor hoeft u zich niet op te geven. We hopen je te zien op Hemelvaartsdag!