Inzameling voedselbank

Graag willen wij de Voedselbank ondersteunen in hun hulp aan mensen die dit nodig hebben. In de hal van de kerk staan bakken in een speciaal hiervoor gemaakte en duidelijk gemarkeerde stelling. Hierin kunt u houdbare goederen doneren voor de voedselbank. Vanaf nu zijn alle houdbare artikelen welkom, in het bijzonder koffie, thee en olie (zonnebloem, olijf…). Uw donaties zijn ook welkom op rekening NL34INGB 0005 2669 93 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem.
Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven.
De Diaconie