Inzameling Voedselbank december

Graag willen wij de Voedselbank ondersteunen in hun hulp aan mensen die dit nodig hebben. In de hal van de kerk staan bakken in een speciaal hiervoor gemaakte en duidelijk gemarkeerde stelling. Hierin kunt u houdbare goederen doneren voor de voedselbank. Per maand wordt bekend gemaakt aan welke artikelen de meeste behoefte is. Net als vorige maand zijn dat in december zonnebloemolie en olijfolie. Uw donaties zijn ook welkom op rekening NL34 INGB 0005 2669 93 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem.
Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven.
De Diaconie