Inzameling Voedselbank

Het inzamelen van goederen voor de Voedselbank zal vanaf nu in een aangepaste vorm verder gaan. Waar we eerder gewoon waren om op de zondag voorafgaand aan een avondmaalsviering een inzameling te houden, zal het vanaf nu elke zondag mogelijk zijn om goederen voor de Voedselbank in te leveren.

U kunt de goederen die u wilt doneren in de daarvoor bestemde bakken doen. De bakken staan opgesteld in een speciaal hiervoor gemaakte en duidelijk gemarkeerde stelling. Per maand zal ook bekend gemaakt worden aan welke artikelen de meeste behoefte is. Dit zal maandelijks in de nieuwsbrief bekent gemaakt worden.

Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven.
De Diaconie