Kerkgang en corona: nieuwe richtlijnen

Vanaf a.s. zondag 30 januari zijn er weer 70 mensen (exclusief medewerkers) welkom bij de kerkdienst. Wel is het noodzakelijk dat u zich inschrijft voor deze dienst via: MeeVIEREN.nl – Reserveer nu een viering bij u in de buurt. Inschrijven kan vanaf de dinsdag vóór de dienst. Voor wie geen computer heeft met internetaansluiting: u kunt zich de donderdagmorgen vóór de dienst telefonisch aanmelden bij Appie de With: 0183-512924.

Crèche
Als u gebruik wilt maken van de crèche, vragen we u om dat vóór zaterdagavond 18.00 uur per e-mail of Whatsapp kenbaar te maken aan Fanny Schep: 06-22463931 of [email protected]. Wil je helpen met de oppas, neem dan ook contact met Fanny op.
NB: Als ouder(s) dient u zich wel op te geven via MeeVIEREN.nl (zie hierboven).

Kindernevendienst
Verder is er zondag ook kindernevendienst. De kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven. Ook hier geldt: Als ouder(s) dient u zich wel op te geven via MeeVIEREN.nl.

ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Met inachtneming van de basismaatregelen kunnen ook andere kerkelijke bijeenkomsten
(vergaderingen, gespreksgroepen, jeugdgroepen etc.) weer doorgang vinden.