Nieuws uit de kindernevendienst

Lees de nieuwsbrief van december voor een vooruitblik op de kerkdiensten in de december. Een maand in het teken van advent en kerst. Dit jaar hopen we het jaar met elkaar te beginnen op 1 januari. Ook deze keer zijn er weer moppen en een praatje van Pablo, de hond van de dominees.
Veel leesplezier!