Nieuwsbrief kindernevendienst december

De nieuwsbrief van december staat in het teken van advent en kerst.

Veel leesplezier!

nieuwsbrief december 2019