Oogstdienst 29 oktober

Zondag 29 oktober hopen we weer de jaarlijkse Oogstdienst te vieren. Ook dit jaar willen we tasjes met fruit uitdelen aan mensen voor wie aandacht en een teken van bemoediging heel belangrijk is. Wellicht kent u in uw omgeving mensen, waarvan u vindt dat zij een tasje met fruit van de kerk mogen ontvangen. Dit mogen ook mensen zijn die geen lid zijn van onze gemeente. U kunt deze namen met adressen op het briefje schrijven dat bij de ingang van de kerk is uitgedeeld. U kunt het briefje inleveren in de collectemand, de bussen bij de ingang van de kerk of geven aan de diakenen. Wij willen u nog wel vragen alleen mensen op te geven waarbij u ook zelf het fruittasje kunt bezorgen. U kunt de adressen uiterlijk op zondag 22 oktober doorgeven.

Om de uitgifte van de tasjes zoveel mogelijk te spreiden zal er naast de zondag ook op zaterdag 28 oktober tussen 11:00 en 12:00 al een uitgifte moment zijn.

Voor de Oogstdienst zelf vragen wij u weer fruit mee te nemen dat voorin de kerk verzameld zal worden. Het verzamelde fruit zal na afloop van de dienst verdeeld worden onder instellingen in Gorinchem.