Donderdagmiddag Open kerk

Tijdens de Veertigdagentijd is de Johanneskerk weer op donderdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur geopend voor vrije inloop. Tijdens deze middagen zijn er weer diverse activiteiten. De data van deze kerkopenstellingen zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart. In de daaropvolgende maand is de Johanneskerk ook open op 7 en 14 april. Ook op deze manier willen wij op weg gaan naar Pasen.
Naast het elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee is er elke week een activiteit:

Volgende week donderdag, 3 maart, zijn kinderen en volwassenen van harte welkom om geurige potpourridoosjes te komen maken.
Iedere week is er ook de mogelijkheid om gezellig een potje te Rummikuppen en een vlag met een teken van hoop te maken.

Dit jaar is de Open Kerk in nauwe samenwerking met het Contactwerk Johanneskerk gerealiseerd. Heeft u vervoer nodig? Bel dan twee dagen van tevoren naar mevrouw ter Horst: 0183 – 62 58 97 of naar mevrouw Vis: 0183 – 62 96 19.

Het is goed om elkaar na lange tijd weer te ontmoeten. Welkom dus.
Hanneke Blom (namens commissie open kerk