Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart
wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het
thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met
als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op de zondagen 8, 15, 22 en 29 maart na de
dienst zijn deze kaarten verkrijgbaar bij Willem en Joke ter Horst. Voor gedetineerden is het
bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet
precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder
de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. We hopen dat
velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!